Rezultate

Pachetul de lucru 1

Evaluarea nevoilor

Consorțiul a întreprins o analiză de ultimă oră a literaturii și a nevoilor din patru țări (Grecia, Cipru, România și Portugalia) pentru a identifica și evalua provocările actuale privind cariera profesorilor, dezvoltarea profesională și bunăstarea acestora.

Pachetul de lucru 2

Protocolul experimental

Partenerii de implementare vor stabili un cadru cuprinzător pentru implementarea metodologiilor și abordărilor Psihologiei Pozitive și SWPBS în educația timpurie. Mai mult, ei vor forma o echipă de traineri externi în fiecare țară care va dezvolta și va oferi formare și dezvoltare profesională profesorilor.

Pachetul de lucru 3

Implementarea în unitățile de învățământ

Proiectul ProW efectuează cercetări de teren în cel puțin 15 școli din țările partenere. Profesorii se bucură de formare continuă și coaching pe toată durata implementării proiectuluii. Echipa de cercetare a proiectului va analiza datele obținute din cercetările de teren și va evalua eficacitatea intervenției.

Pachetul de lucru 4

Platformă digitală și eLearning

Platforma digitală conectează trainerii externi cu echipele școlare, dar și cu colegii din cele patru țări. Platforma oferă module online pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice, precum și resurse de învățare variate.

Pachetul de lucru 5

Învățare mobilă

Aplicația ProW Mobile Learning este un instrument educațional pentru școli pentru a promova învățarea continuă și a sprijini ideile și principiile proiectului, disponibilă pentru platformele mobile (Android și iOS). Sunt incluse sfaturi practice și recomandări pentru implementarea abordării ProW. Aplicația mobilă urmărește să familiarizeze personalul școlii cu PERMA și SWPBS pentru implementarea cu fidelitate a cadrului ProW.

Pachetul de lucru 6

Ateliere de diseminare

Atelierele de diseminare au prezentat părților interesate scopul și obiectivele proiectului, iar participanții s-au implicat în diverse activități educaționale conexe proiectului. Conferința europeană de încheiere a proiectului a fost organizată pentru a facilita exploatarea pe termen lung a rezultatelor, găzduind experți, savanți, asociații, factori de decizie și reprezentanți ai autorităților educaționale.

Pachetul de lucru 7

Scalabilitatea politicii de dezvoltare

 Echipa de proiect va identifica și va măsura nevoile și capacitățile de scalabilitate și durabilitate referitoare la politicile și practicile din fiecare țară. Rezultatele vor fi apoi utilizate pentru dezvoltarea de orientări politice și practice specifice fiecărui context.

Pachetul de lucru 8

Observarea stării de bine și a carierei profesorilor

Observarea stării de bine și a carierei cadrelor didactice va facilita realizarea unei analize anuale și a unor cercetări în domeniu, precum și proiectarea și implementarea inițiativelor și acțiunilor de sprijinire a cadrelor didactice.