Rezultate

Pachetul de lucru 1: Evaluarea nevoilor
Consorțiul va efectua o analiză a literaturii de specialitate și o evaluare a nevoilor în patru țări (Grecia, Cipru, România și Portugalia) pentru a identifica și evalua realitățile și provocările actuale în ceea ce privește carierele profesorilor, dezvoltarea profesională și stare lor de bine. Acest demers va permite totodată echipei de proiect să identifice problemele legate de SWPBS. Rezultatele cercetării și concluziile care vor fi formulate vor permite partenerilor să elaboreze un plan de acțiune adaptat care să ghideze echipele naționale de conducere în implementarea ProW. Pachetul de lucru 2: Protocolul experimental
Partenerii responsabili cu implementarea vor stabili un cadru cuprinzător pentru implementarea metodologiilor și abordărilor Psihologiei Pozitive și SWPBS în educația timpurie. Mai mult, ei vor forma o echipă de antrenori externi în fiecare țară care va dezvolta și furniza formare și dezvoltare profesională pentru profesori.

Pachetul de lucru 3: Testările de teren
ProW va efectua teste de teren în 15 școli din fiecare țară implementatoare. Școlile și educatorii lor vor fi repartizați în două grupe de experimentare: grupul experimental și grupul de control. Profesorii din grupul experimental vor primi formare și instruire continuă și monitorizare pentru implementarea intervenției în cursul primului an al proiectului. Consecutiv, în al doilea an al proiectului, profesorii și educatorii școlilor din grupul de control vor fi, de asemenea, formați și instruiți. Echipa de proiect va revizui și analiza datele de implementare din cadrul testelor de teren din școli pentru a elabora rapoarte care să documenteze efectele intervenției.

Pachetul de lucru 4: Platforma digitală și de eLearning
O platformă online va fi dezvoltată pentru a conecta antrenori externi cu echipele școlare, precum și antrenori externi cu colegii din cele patru țări. Platforma va include, de asemenea, module online pentru dezvoltarea profesională a cadrelor didactice și va fi totodată completată cu o aplicație mobilă de învățare care va oferi profesorilor la timp sfaturi practice, precum și resurse de învățare pentru a gestiona mai bine starea de bine proprie și dezvoltarea abilităților sociale ale elevilor.

Pachetul de lucru 5: Scalabilitatea dezvoltării politicilor
Echipa de proiect va folosi un instrument de sondaj pentru a identifica și măsura nevoile și capacitățile de scalabilitate și durabilitate legate de politici și practică în fiecare țară. Rezultatele sondajelor menționate vor fi apoi utilizate pentru dezvoltarea unor ghiduri specifice contextului, pentru scalabilitatea și durabilitatea a politicilor și bunelor practici ProW.

Pachetul de lucru 6: Observatorul Carierei și Stării de bine Profesorului
Consorțiul va înființa un Observator al stării de bine și carierei profesorilor care va efectua revizuiri anuale și studii ale domeniului și, cel mai important, va proiecta și implementa inițiative și acțiuni pentru a sprijini profesorii din domeniu.