Συντάκτης: adminprow

Παρουσίαση του πυλώνα SWPBS του προγράμματος ProW σε εκπαιδευτικούς στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους μεταξύ δημοτικών σχολείων της Ευρώπης, το οποίο είχε ως τίτλο “Out of the box – Ready to use classroom tools for non-violent communication and creative thinking”, προσκλήθηκε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες της Ευρώπης τις βασικές αρχές της “προώθησης της θετικής συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο” ( SWPBS), που αποτελεί τον ένα από τους βασικούς πυλώνες παρέμβασης του ProW. Ο συντονιστής της ομάδας του ΠΚ, κ. Γεώργιος Μανωλίτσης παρουσίασε στις 16-3-2022 σε ένα 90-λεπτο σεμινάριο τους βασικούς στόχους του προγράμματος ProW για την βελτίωση της ευημερίας των εκπαιδευτικών μέσα από την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς στο σχολείο με την προσέγγιση του SWPBS. Η παρουσίαση έγινε στα Αγγλικά και είχε τον τίτλο “School-Wide Positive Behavior Support: An educational framework for promoting well-being in schools”. Παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της παρέμβασης που αγκαλιάζει όλο το σχολικό πλαίσιο, ο τρόπος επιλογής αξιών συμπεριφοράς από το προσωπικό της σχολικής μονάδας, οι ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης της παρέμβασης σε προσχολικά ιδρύματα, και μία σύνοψη των συστατικών στοιχείων της παρέμβασης από την διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το σχολείο έως την συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο SWPBS.

Ολοκλήρωση της 9ης Εκπαίδευσης: Ανασκόπηση της Ποιότητας Παρεμβάσεων

Από την πρώτη εκπαίδευση, οι εξωτερικοί εκπαιδευτές τόνισαν ότι η υψηλή πιστότητα της παρέμβασης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του έργου. Για να διασφαλιστεί αυτό, σύμφωνα με το πλαίσιο του SWPBS χρησιμοποιείται το Tiered Fidelity Inventory (TFI), το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των διαδιακασιών σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο.

Αυτό ήταν και το κύριο θέμα της 9ης εκπαίδευσης, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το TFI καθώς και η σημασία της πιστότητας υλοποίησης των διαδικασιών. Οι εξωτερικοί μας εκπαιδευτές έκαναν μια χρήσιμη παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκαν μαζί τους στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν για το TFI, πώς λειτουργεί, γιατί το χρησιμοποιούμε, πότε χρησιμοποιείται και από τι αποτελείται. Επίσης, η εκπαίδευση περιελάμβανε παραδείγματα της εφαρμογής του TFI καθώς και θεωρητικές πληροφορίες.

Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από την 9η εκπαίδευση με διάφορους τρόπους, αυτό φαίνεται επίσης και απο την θετική ανατροφοδότηση που έλαβαν οι εκπαιδευτές οσο αφορά την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του TFI και τους τρόπους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αυξήσουν την ποιότητα της παρέμβασης στα σχολεία τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί αναλογίστηκαν σε συντομία τι επιτεύχθηκε κατά τις προηγούμενες συνεδρίες, συζήτησαν για τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν το επόμενο έτος και έλαβαν απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις που είχαν.

Διαδίδοντας τη θετική ψυχολογία στα νηπιαγωγεία μας στην Κύπρο

Ολοκλήρωση των 5 εκπαιδεύσεων στο μοντέλο PERMA

Καθώς η εφαρμογή του έργου κλιμακώνεται, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας στην Κύπρο συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη και κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιστημονικής προσέγγισης του έργου ProW.

Η πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία επικεντρώθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο και τους στόχους του έργου, στους πιο συχνούς στρεσογόνους παράγοντες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Η εκπαίδευση έκλεισε με μια σύντομη εισαγωγή στην προσέγγιση του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS) και σε δραστηριότητες για την προώθηση Θετικών σχέσεων, θετικού σχολικού κλίματος και κοινωνικής σύνδεσης με τα παιδιά. Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στη χρήση της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου PERMA, καθώς και στη σημασία της ευημερίας των εκπαιδευτικών και των Θετικών Συναισθημάτων. Στην τρίτη και τέταρτη συνεδρία, οι εκπαιδεύτριές μας έδωσαν έμφαση στις Θετικές Σχέσεις και τη Δέσμευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συνεδριών, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την έννοια της Επίτευξης και μοιράστηκαν καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση της φιλοσοφίας αυτής σε επίπεδο σχολείου, στο πλαίσιο του έργου ProW. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών συναντήσεων είχε ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας και συγκεκριμένα του μοντέλου PERMA.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών οι εκπαιδευτές μας αξιοποίησαν πολλαπλές ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως η δραστηριότητα “Τρία καλά πράγματα”, η οποία είναι επίσης γνωστή ως δραστηριότητα “Τρεις ευλογίες”. Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να αυξήσει τα επίπεδα ευτυχίας και να ενισχύσει την ευημερία. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Dr. Μάρτιν Σένιγκμαν και αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση. Πρόκειται για μια ισχυρή, και αποτελεσματική μέθοδο για την ανακατεύθυνση της προσοχής από την αρνητική προκατάληψη σε μια πιο θετική νοοτροπία. Η άσκηση ”Τρία καλά πράγματα” είναι μια μορφή άσκησης ημερολογιακής καταγραφής στο τέλος της ημέρας που βοηθάει στο να ρίξετε ένα πιο θετικό φως στην ανάκληση των γεγονότων της ημέρας. Προτρέπει τα άτομα να καλλιεργήσουν την ευγνωμοσύνη, να αυξήσουν την αισιοδοξία και να ενισχύσουν τα επίπεδα ευτυχίας τους μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εξάσκησης.

Μια άλλη άσκηση που εφαρμόστηκε για την προώθηση της θετικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών ήταν η καταγραφή έντονων θετικών εμπειριών και των λόγων ”Γιατί είμαι ευγνώμων”. Τέτοιες δραστηριότητες αποδείχθηκε ότι ενισχύουν τη θετική διάθεση, μειώνουν το άγχος και το αντιληπτό στρες και προάγουν την ευημερία.

Τέλος, η ανατροφοδότηση που λήφθηκε τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές συνεδρίες ήταν εξαιρετικά θετική και ενθαρρυντική όσον αφορά την ποιότητα και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, καθώς και την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του έργου. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους εταίρους μας υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεις, προκειμένου να επιτύχουμε μαζί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ιανουάριος – Επαγγελματική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μια σειρά αποτελούμενη από πέντε αρχικές επιμορφώσεις, σχετικά με την εφαρμογή της παρέμβασης του έργου ProW, πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις 10 Νοεμβρίου έως και τις 8 Δεκεμβρίου του 2021. Νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι έλαβαν επιμόρφωση τόσο σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA), όσο και για το μοντέλο Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία (SWPBS). Συνολικά, 53 παιδαγωγοί από 18 διαφορετικά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της Β. Ελλάδας από τον Δήμο Καλαμαριάς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στις συγκεκριμένες επιμορφώσεις.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εξωτερικούς συμβούλους του έργου, την καθηγήτρια Αναστασία Ψάλτη, τον Δρ. Ηρακλή Γρηγορόπουλο και την Δρ. Δάφνη Πέτκου καθώς και τις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες!

Η εφαρμογή του έργου ProW έχει ήδη ξεκινήσει παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας! Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί θα υποστηρίζονται συνεχώς από την Ελληνική ομάδα του έργου ProW.

Το έργο ProW project στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ

Στις 11-15 Ιουλίου, τρία ακαδημαϊκά μέλη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο (IHU) και μέλη της ομάδας του έργου ProW (Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW), κωδικός έργου: 626146-EPP-1-2020-2-EL- EPPKA3-PI-POLICY (Βασίλης Γραμματικόπουλος, Μαρία Ευαγγέλου-Τσιτιρίδου, Αναστασία Βατου) θα συμμετάσχουν στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ. Στο συνέδριο, οι κύριοι στόχοι του έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ένα διεθνές κοινό ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και διαφόρων ενδιαφερόμενων μελών. Το 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση του έργου.

Το Συνέδριο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και ερευνητές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα γνώσης, να προωθήσουν την αξία της έρευνας και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναμένεται να συμμετάσχει στο συνέδριο και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του έργου.

Ενημερωτικό Δελτίο #1 – Προωθώντας την Ευηµερία των Παιδαγωγών Μέσω της Ενίσχυσης Θετικής Σ υµπεριφοράς στην Αγωγή Πρώιµης Παιδικής Ηλικίας “ProW”

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROW ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • Στις 9 Μαρτίου 2021, το ΔΙΠΑΕ διοργάνωσε την πρώτη εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση
  • Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
  • πό τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
Διαβάστε Περισσότερα

Το έργο ProW: «Αναχωρώντας από το έδαφος»

Το ProW είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ που υλοποιείται από 11 οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Στοχεύει στη χρήση της Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA) και της Υποστήριξης της Θετικής Συμπεριφοράς προκειμένου να εισαγάγει τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτές οι πρακτικές αναμένεται αρχικά να ενισχύσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην προσχολική εκπαίδευση βελτιώνοντας την ευημερία και τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών, καθώς και να οικοδομήσουν μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα με θετικό προσανατολισμό στην οποία όλα τα παιδιά εκτιμώνται και σέβονται.

Στην παρούσα φάση του έργου στην Κύπρο, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την πρόσληψη 20 δημόσιων νηπιαγωγείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης, ακολουθώντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στην πρώιμη παιδική ηλικία που σχετίζονται με τη Θετική Ψυχολογία (PERMA) και τη Σχολική Θετική Συμπεριφορική Υποστήριξη (SWPBS), μια αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων εξωτερικών προπονητών έχει εκπαιδευτεί για να παρέχει εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο έργο.

Επιπλέον, λόγο των προκλήσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία, όπως την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικο-συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των επιπτώσεων στα νηπιαγωγεία από πλευράς των εκπαιδευτικών, το έργο ProW αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Η ευημερία, η εργασιακή ικανοποίηση, η αυτοαποτελεσματικότητα και η επαγγελματική εξουθένωση είναι βασικές έννοιες που μελετώνται και προωθούνται στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες καθιστούν την προσέγγιση του έργου ακόμη πιο καινοτόμο. Το έργο ProW αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία των νηπιαγωγείων στην Κύπρο να εφαρμόσουν τεκμηριωμένες πρακτικές πάνω σε αυτές τις έννοιες.

Ακολουθήστε μας στα social media μας για να ενημερώνεστε:

@prowproject

Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Tim Lewis, πρωτοπόρο του SWPBS

Η ερευνητική μας ομάδα είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μια εποικοδομητική διαδικτυακή συνάντηση με έναν πρωτοπόρο στον τομέα της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS), τον Δρ. Tim Lewis από το Πανεπιστήμιο του Missouri, Η.Π.Α. Ο Tim Lewis είναι ειδικός στον τομέα της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς, με εμπειρία άνω των 15 ετών στην εφαρμοσμένη έρευνα και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Οι τομείς ειδικότητάς του περιλαμβάνουν επίσης την διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και την λειτουργική αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, ο Δρ. Tim Lewis μίλησε για τη σημασία της της Ευημερίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Εκπαίδευση (ProW) χρησιμοποιώντας τη Θετική Ψυχολογία και την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον (SWPBS). Η Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς στην προσχολική εκπαίδευση βασίζεται σε τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην υποστήρηξη των εκπαιδευτικών και την εξύψωση της σταδιοδρομίας και των ικανοτήτων τους στην προσχολικής εκπαίδευσης.

Κατα την διάρκεια της συνάντησης η ομάδα επίσης συζήτησε για το έργο που αυτή τη στιγμή υλοποιείται σε συνεργασία με 11 οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Ο Δρ. Lewis μοιράστηκε τις απόψεις του για την ευθυγράμμιση των αντιλήψεων των δασκάλων και των μαθητών αναφορικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς στα σχολεία. Επιπλέον, έδωσε τη συμβολή και τις προτάσεις του σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής του πλαισίου στα σχολεία. Η ερευνητική μας ομάδα και οι εκπαιδευτές μας έθεσαν ερωτήσεις στον καθηγητή σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για εφαρμογή των μοντέλων και την συλλογή δεδομένων και ο Δρ. Lewis απάντησε παρέχοντας πολύτιμα παραδείγματα, εικονογραφήσεις και πρακτικές προτάσεις.

Ακολουθήστε μας στα social media μας για να ενημερώνεστε:

@prowproject

Διαμοιρασμός αποτελεσμάτων στη διεθνή εκδήλωση International Association Psychology Association

Ήταν μεγάλη τιμή για την ομάδα μας (CARDET και Institute for Development) να συμμετάσχει στο Ετήσιο Συνέδριο της International School Psychology Association (13-16 Ιουλίου 2021). Το ISPA είναι ένας Μη Κυβερνητικός Οργανισμός επίσημα συνδεδεμένος με την UNESCO και η μεγαλύτερη παγκόσμια ένωση σχολικής ψυχολογίας με χιλιάδες μέλη από όλο τον κόσμο (https://www.ispaweb.org/). Το φετινό συνέδριο φιλοξενήθηκε στην Κύπρο και είχαμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε το έργο μας από διάφορες πρωτοβουλίες και ερευνητικά προγράμματα που σχετίζονται με το πείραμα πολιτικής ProW. Οι παρουσιάσεις μας περιλάμβαναν τις ακόλουθες εργασίες:

1. Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός προγράμματος για την ενίσχυση της ευζωίας των εκπαιδευτικών

Βίκυ Χαραλάμπους, Αναστάσιος Σταλίκας, Χαράλαμπος Βρασίδας

2. Ανθεκτικά νηπιαγωγεία: Ανάπτυξη της ικανότητας των εκπαιδευτικών πρώιμης παιδικής ηλικίας για Θετική Εκπαίδευση

Βίκυ Χαραλάμπους, Γεωργία Καραολή, Παναγιώτης Κοσμάς, Χαράλαμπος Βρασίδας, Μαρία Ηρακλέους, Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου, Έλενα Παπαμιχαήλ, Χριστιάνα Σταύρου

3. Εφαρμογή σχολικής υποστήριξης της Θετικής συμπεριφοράς με πιστότητα

Ελίζα Θεοφάνους, Χαράλαμπος Βρασίδας, Μηλίτσα Νικηφόρου, Βίκυ Χαραλάμπους

4. Συστημική αλλαγή και επιστήμη της εφαρμογής: Προκλήσεις και δυνατότητες του SWPBS

Χαράλαμπος Βρασίδας, Βίκυ Χαραλάμπους, Ελίζα Θεοφάνους, Έλενα Παπαμιχαήλ, Παυλίνα Χατζηθεοδούλου Λοϊζίδου

Η εργασία μας στοχεύει στην υποστήριξη της χάραξης πολιτικής που βασίζεται σε εμπειρικά στοιχεία. Παρουσιάσαμε τα αποτελέσματα έρευνας που υποστηρίζουν την ανάπτυξη των πολιτικών για την εκπαίδευση, την ευζωία των εκπαιδευτικών και των μαθητών/τριών, καθώς και τη βελτίωση του σχολείου. Αυτές οι παρουσιάσεις μας βάζουν στον χάρτη της παγκόσμιας έρευνας και τονίζουν τη σημαντική δουλειά που κάνουμε για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Κύπρο και την Ευρώπη.

Ξεκίνησε η κατάρτιση εκπαιδευτών από τον Καθηγητή κ. Αναστάσιο Σταλίκα

Μια σειρά εκπαιδεύσεων στους εξωτερικούς συνεργάτες για το έργο ProW ξεκίνησε στις 7 Ιουλίου με τον Δρ Αναστάσιο Σταλίκα, ηγετική προσωπικότητα στον τομέα της Θετικής Ψυχολογίας. Το επίκεντρο των πρώτων συναντήσεων ήταν το μοντέλο Θετικής Ψυχολογίας PERMA. Ο Δρ. Σταλίκας παρουσίασε μια επισκόπηση της έρευνας και ανάπτυξης του πεδίου της Θετικής Ψυχολογίας μέσα από τις ιστορικές, πολιτιστικές και κοινωνιολογικές προοπτικές. Επιπλέον, παρουσίασε τους πρώτους 2 πυλώνες του μοντέλου (Θετικά Συναισθήματα και Δέσμευση). Ακολούθησαν δύο συναντήσεις στις 13 και 14 Ιουλίου με το Ινστιτούτο Ανάπτυξης να αναλαμβάνει την παρουσίαση των υπολοίπων συνιστωσών του μοντέλου PERMA (Σχέσεις, Νόημα και Επιτεύγματα),  καθώς και βασικών εννοιών και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις στο πλαίσιο της Θετικής Ψυχολογίας. Οι ένθερμοι εξωτερικοί εκπαιδευτές/τριες του προγράμματος μοιράστηκαν εμπειρίες και προβληματισμούς σε θέματα όπως η ευζωία των εκπαιδευτικών, οι θετικές σχέσεις, το νόημα και τα επιτεύγματα. Με το νέο σχολικό έτος 2021-2022, περισσότερα από 60 σχολεία θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, αποτελώντας ένα από τα μεγαλύτερα πειράματα πολιτικής στην Ευρώπη στον τομέα της ευζωίας των εκπαιδευτικών, του SWPBS και της πρώιμης παιδικής αγωγής και εκπαίδευσης.

  • 1
  • 2