Συντάκτης: adminprow

Εφαρμογή του μοντέλου PERMA και της προσέγγισης του SWPBS στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) προσκλήθηκε από τον Δήμο της Καλαμαριάς, για να οργανώσει ένα εργαστήριο με τίτλο «Σεμινάριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Προώθηση της θετικής συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο». Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους βασικούς στόχους του προγράμματος ProW και να εκπαιδευτούν πάνω σε επιλεγμένες δραστηριότητες σε σχέση με το μοντέλο PERMA και την προσέγγιση του SWPBS.

Η καθηγήτρια Μαρία Τσιτιρίδου-Ευαγγέλου του ΔΙΠΑΕ, πραγματοποίησε μια πολύ χρήσιμη και βοηθητική παρουσίαση στους παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας και μοιράστηκε με τους παιδαγωγούς όλα όσα έπρεπε να γνωρίζουν για το έργο ProW. Οι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας επωφελήθηκαν από το εργαστήριο με πολλούς τρόπους και έδωσαν θετική ανατροφοδότηση στην ερευνητική ομάδα του ΔΙΠΑΕ. Στο τέλος, ενθαρρύνθηκαν να επισκεφτούν τον ιστότοπο καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου για να βρουν περισσότερες πληροφορίες.

SWPBS: Από την ατομική επιβράβευση στην ομαδική επιβράβευση

Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, οι εξωτερικοί επιμορφωτές του προγράμματος ProW υποστήριξαν 54 παιδαγωγούς για να εφαρμόσουν το μοντέλο PERMA και SWPBS στα νηπιαγωγεία/παιδικούς σταθμούς στον Δήμο της Καλαμαριάς και στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αφού εργάστηκαν με τη σχολική αξία «υπομονή» και εντόπισαν τα πλαίσια/χώρους και τις ρουτίνες στα οποία αναμένονταν οι κατάλληλες συμπεριφορές (π.χ. ακολουθήστε οδηγίες, περιμένετε τη σειρά σας), οι παιδαγωγοί από το Β’ Δημοτικό Παιδικό Σταθμό της Καλαμαριάς επιβράβευσαν τα παιδιά τους με μια ομαδική επιβράβευση. Ειδικότερα, στις 20 Μαΐου 2022, οι παιδαγωγοί συνεργάστηκαν με τους γονείς και όλοι μαζί διοργάνωσαν ένα πικνίκ στον εξωτερικό χώρο του σχολείου. Τα παιδιά έφεραν πρωινό από το σπίτι τους και είχαν ένα άτυπο γεύμα με σάντουιτς, κ.λπ. Ο καιρός ήταν καλός, και όλοι απόλαυσαν ένα πικνίκ στην αυλή. Τα νηπιαγωγεία/παιδικοί σταθμοί της πειραματικής ομάδας (Ομάδα Α) του Έργου KA3 «Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας – 626146-EPP-1-2020-2-EL-EPPKA3-PI-POLICY» συνεχίζουν την υλοποίηση της παρέμβασης του έργου ProW.

3η Συνάντηση Συνεργατών για το Έργο ProW

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς (2021 – 2022), πραγματοποιήθηκε η τριτη κατα σειρά συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου ProW όπου εκπρόσωποι κάθε οργανισμού συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο για να προβληματιστούν σχετικά με τους μελλοντικούς στόχους και τα όσα έχουν επιτευχθεί κατά την υλοποίηση του έργου ProW.

Μερικά από τα κύρια σημεία που αναφέρθηκαν ήταν: το πρώτο έτος εφαρμογής του έργου ProW σε κάθε χώρα, τα κύρια σημεία και οι καλές πρακτικές, μια επισκόπηση του πειραματικού πρωτοκόλλου του δεύτερου έτους και οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με: τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, τη διαχείριση του έργου, και την διασφάλισης της ποιότητας του. Επιπλέον, συζητήσαμε για τη διάδοση του έργου και μοιραστήκαμε πιθανούς τρόπους βελτίωσης για τη νέα σχολική χρονιά.

Μοιραστήκαμε επίσης ιδέες για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του έργου μέσω της επίτευξης των στόχων μας, και συζητήσαμε για τους επόμενους στόχους μας. Ακόμη, μοιραστήκαμε τα σχόλια που πήραμε από τα σχολεία μας σχετικά με την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο έργο και το εκμεταλλευτήκαμε ως ευκαιρία για να να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας. Τέλος, μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ProW έχουμε θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους για τη νέα σχολική χρονιά.

Συνολικά, η συνάντηση πρόσφερε μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου ProW.

Δραστηριότητες διάχυσης του έργου ProW τον Ιούλιο

Στις 14 και 15 Ιουλίου, μέλη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο (IHU) και μέλη της ομάδας του έργου ProW (Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW), κωδικός έργου: 626146-EPP-1-2020-2-EL- EPPKA3-PI-POLICY συμμετείχαν στο συνέδριο EARLI SIG 5 και στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ. Σε αυτά τα συνέδρια, οι κύριοι στόχοι του έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ένα διεθνές κοινό ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και διαφόρων ενδιαφερόμενων μελών. Τέτοιου είδους συνέδρια θεωρούνται εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση του έργου.

Η συμμετοχή στα συνέδρια ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και ερευνητές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα γνώσης, να προωθήσουν την αξία της έρευνας και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Παρουσίαση του πυλώνα SWPBS του προγράμματος ProW σε εκπαιδευτικούς στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους μεταξύ δημοτικών σχολείων της Ευρώπης, το οποίο είχε ως τίτλο “Out of the box – Ready to use classroom tools for non-violent communication and creative thinking”, προσκλήθηκε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες της Ευρώπης τις βασικές αρχές της “προώθησης της θετικής συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο” ( SWPBS), που αποτελεί τον ένα από τους βασικούς πυλώνες παρέμβασης του ProW. Ο συντονιστής της ομάδας του ΠΚ, κ. Γεώργιος Μανωλίτσης παρουσίασε στις 16-3-2022 σε ένα 90-λεπτο σεμινάριο τους βασικούς στόχους του προγράμματος ProW για την βελτίωση της ευημερίας των εκπαιδευτικών μέσα από την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς στο σχολείο με την προσέγγιση του SWPBS. Η παρουσίαση έγινε στα Αγγλικά και είχε τον τίτλο “School-Wide Positive Behavior Support: An educational framework for promoting well-being in schools”. Παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της παρέμβασης που αγκαλιάζει όλο το σχολικό πλαίσιο, ο τρόπος επιλογής αξιών συμπεριφοράς από το προσωπικό της σχολικής μονάδας, οι ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης της παρέμβασης σε προσχολικά ιδρύματα, και μία σύνοψη των συστατικών στοιχείων της παρέμβασης από την διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το σχολείο έως την συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο SWPBS.

Ολοκλήρωση της 9ης Εκπαίδευσης: Ανασκόπηση της Ποιότητας Παρεμβάσεων

Από την πρώτη εκπαίδευση, οι εξωτερικοί εκπαιδευτές τόνισαν ότι η υψηλή πιστότητα της παρέμβασης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του έργου. Για να διασφαλιστεί αυτό, σύμφωνα με το πλαίσιο του SWPBS χρησιμοποιείται το Tiered Fidelity Inventory (TFI), το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των διαδιακασιών σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο.

Αυτό ήταν και το κύριο θέμα της 9ης εκπαίδευσης, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το TFI καθώς και η σημασία της πιστότητας υλοποίησης των διαδικασιών. Οι εξωτερικοί μας εκπαιδευτές έκαναν μια χρήσιμη παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκαν μαζί τους στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν για το TFI, πώς λειτουργεί, γιατί το χρησιμοποιούμε, πότε χρησιμοποιείται και από τι αποτελείται. Επίσης, η εκπαίδευση περιελάμβανε παραδείγματα της εφαρμογής του TFI καθώς και θεωρητικές πληροφορίες.

Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από την 9η εκπαίδευση με διάφορους τρόπους, αυτό φαίνεται επίσης και απο την θετική ανατροφοδότηση που έλαβαν οι εκπαιδευτές οσο αφορά την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του TFI και τους τρόπους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αυξήσουν την ποιότητα της παρέμβασης στα σχολεία τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί αναλογίστηκαν σε συντομία τι επιτεύχθηκε κατά τις προηγούμενες συνεδρίες, συζήτησαν για τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν το επόμενο έτος και έλαβαν απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις που είχαν.

Διαδίδοντας τη θετική ψυχολογία στα νηπιαγωγεία μας στην Κύπρο

Ολοκλήρωση των 5 εκπαιδεύσεων στο μοντέλο PERMA

Καθώς η εφαρμογή του έργου κλιμακώνεται, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας στην Κύπρο συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη και κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιστημονικής προσέγγισης του έργου ProW.

Η πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία επικεντρώθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο και τους στόχους του έργου, στους πιο συχνούς στρεσογόνους παράγοντες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Η εκπαίδευση έκλεισε με μια σύντομη εισαγωγή στην προσέγγιση του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS) και σε δραστηριότητες για την προώθηση Θετικών σχέσεων, θετικού σχολικού κλίματος και κοινωνικής σύνδεσης με τα παιδιά. Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στη χρήση της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου PERMA, καθώς και στη σημασία της ευημερίας των εκπαιδευτικών και των Θετικών Συναισθημάτων. Στην τρίτη και τέταρτη συνεδρία, οι εκπαιδεύτριές μας έδωσαν έμφαση στις Θετικές Σχέσεις και τη Δέσμευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συνεδριών, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την έννοια της Επίτευξης και μοιράστηκαν καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση της φιλοσοφίας αυτής σε επίπεδο σχολείου, στο πλαίσιο του έργου ProW. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών συναντήσεων είχε ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας και συγκεκριμένα του μοντέλου PERMA.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών οι εκπαιδευτές μας αξιοποίησαν πολλαπλές ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως η δραστηριότητα “Τρία καλά πράγματα”, η οποία είναι επίσης γνωστή ως δραστηριότητα “Τρεις ευλογίες”. Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να αυξήσει τα επίπεδα ευτυχίας και να ενισχύσει την ευημερία. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Dr. Μάρτιν Σένιγκμαν και αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση. Πρόκειται για μια ισχυρή, και αποτελεσματική μέθοδο για την ανακατεύθυνση της προσοχής από την αρνητική προκατάληψη σε μια πιο θετική νοοτροπία. Η άσκηση ”Τρία καλά πράγματα” είναι μια μορφή άσκησης ημερολογιακής καταγραφής στο τέλος της ημέρας που βοηθάει στο να ρίξετε ένα πιο θετικό φως στην ανάκληση των γεγονότων της ημέρας. Προτρέπει τα άτομα να καλλιεργήσουν την ευγνωμοσύνη, να αυξήσουν την αισιοδοξία και να ενισχύσουν τα επίπεδα ευτυχίας τους μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εξάσκησης.

Μια άλλη άσκηση που εφαρμόστηκε για την προώθηση της θετικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών ήταν η καταγραφή έντονων θετικών εμπειριών και των λόγων ”Γιατί είμαι ευγνώμων”. Τέτοιες δραστηριότητες αποδείχθηκε ότι ενισχύουν τη θετική διάθεση, μειώνουν το άγχος και το αντιληπτό στρες και προάγουν την ευημερία.

Τέλος, η ανατροφοδότηση που λήφθηκε τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές συνεδρίες ήταν εξαιρετικά θετική και ενθαρρυντική όσον αφορά την ποιότητα και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, καθώς και την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του έργου. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους εταίρους μας υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεις, προκειμένου να επιτύχουμε μαζί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

Ιανουάριος – Επαγγελματική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μια σειρά αποτελούμενη από πέντε αρχικές επιμορφώσεις, σχετικά με την εφαρμογή της παρέμβασης του έργου ProW, πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις 10 Νοεμβρίου έως και τις 8 Δεκεμβρίου του 2021. Νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι έλαβαν επιμόρφωση τόσο σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA), όσο και για το μοντέλο Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία (SWPBS). Συνολικά, 53 παιδαγωγοί από 18 διαφορετικά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της Β. Ελλάδας από τον Δήμο Καλαμαριάς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στις συγκεκριμένες επιμορφώσεις.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εξωτερικούς συμβούλους του έργου, την καθηγήτρια Αναστασία Ψάλτη, τον Δρ. Ηρακλή Γρηγορόπουλο και την Δρ. Δάφνη Πέτκου καθώς και τις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες!

Η εφαρμογή του έργου ProW έχει ήδη ξεκινήσει παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας! Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί θα υποστηρίζονται συνεχώς από την Ελληνική ομάδα του έργου ProW.

Το έργο ProW project στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ

Στις 11-15 Ιουλίου, τρία ακαδημαϊκά μέλη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο (IHU) και μέλη της ομάδας του έργου ProW (Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW), κωδικός έργου: 626146-EPP-1-2020-2-EL- EPPKA3-PI-POLICY (Βασίλης Γραμματικόπουλος, Μαρία Ευαγγέλου-Τσιτιρίδου, Αναστασία Βατου) θα συμμετάσχουν στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ. Στο συνέδριο, οι κύριοι στόχοι του έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ένα διεθνές κοινό ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και διαφόρων ενδιαφερόμενων μελών. Το 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση του έργου.

Το Συνέδριο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και ερευνητές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα γνώσης, να προωθήσουν την αξία της έρευνας και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναμένεται να συμμετάσχει στο συνέδριο και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του έργου.

Ενημερωτικό Δελτίο #1 – Προωθώντας την Ευηµερία των Παιδαγωγών Μέσω της Ενίσχυσης Θετικής Σ υµπεριφοράς στην Αγωγή Πρώιµης Παιδικής Ηλικίας “ProW”

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROW ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • Στις 9 Μαρτίου 2021, το ΔΙΠΑΕ διοργάνωσε την πρώτη εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση
  • Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
  • πό τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
Διαβάστε Περισσότερα

  • 1
  • 2