Φοιτητές του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας εξοικειώνονται με το πρόγραμμα ProW για την προαγωγή θετικής συμπεριφοράς και ευημερίας στην προσχολική ηλικία

Στα προπτυχιακά μαθήματα «Επαγγελματική Ηθική και Δεοντολογική Συμπεριφορά» και «Κοινωνική Παιδαγωγική και Διαπολιτισμικότητα» στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών του τμήματος Αγωγής και Φροντίδας στην πρώιμη παιδική ηλικία του ΔΙΠΑΕ, παρουσιάστηκαν στους φοιτητές τους οι βασικές αρχές του Ευρωπαϊκού προγράμματος «ProW». Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές εξοικειώθηκαν με τα 8 στοιχεία του Συστήματος Ενίσχυσης της Θετικής Συμπεριφοράς στην Προσχολική Αγωγή (SW-PBS), που έχει ως στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων συμπεριφορών των παιδιών στην προσχολική ηλικία.

Επιπλέον, οι φοιτητές ενημερώθηκαν για τους πέντε πυλώνες του μοντέλου PERMA (Θετική Ψυχολογία), που αποτελεί μια σύγχρονη προσέγγιση στη θετική ψυχολογία και την ευζωία. Συγκεκριμένα, οι φοιτητές μελέτησαν τους πέντε πυλώνες της θετικής ψυχολογίας, που αποτελούνται από τα Θετικά Συναισθήματα, τη Δέσμευση και Εμπλοκή, τις Σχέσεις, το Νόημα και το Επίτευγμα. Το μοντέλο PERMA (Θετική Ψυχολογία) προωθεί μια θετική στάση ζωής.