Ολοκληρωμμένες δραστηριότητες μέχρι τον Φεβρουάριο 2023 και επόμενα βήματα