Το έργο ProW: «Αναχωρώντας από το έδαφος»

Το ProW είναι ένα χρηματοδοτούμενο έργο Erasmus+ που υλοποιείται από 11 οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Στοχεύει στη χρήση της Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA) και της Υποστήριξης της Θετικής Συμπεριφοράς προκειμένου να εισαγάγει τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές στην προσχολική εκπαίδευση. Αυτές οι πρακτικές αναμένεται αρχικά να ενισχύσουν το επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην προσχολική εκπαίδευση βελτιώνοντας την ευημερία και τη σταδιοδρομία των εκπαιδευτικών, καθώς και να οικοδομήσουν μια συμπεριληπτική σχολική κουλτούρα με θετικό προσανατολισμό στην οποία όλα τα παιδιά εκτιμώνται και σέβονται.

Στην παρούσα φάση του έργου στην Κύπρο, η διαδικασία επιλογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία, με την πρόσληψη 20 δημόσιων νηπιαγωγείων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα τα επόμενα δύο χρόνια. Επίσης, ακολουθώντας στρατηγικές προσαρμοσμένες στην πρώιμη παιδική ηλικία που σχετίζονται με τη Θετική Ψυχολογία (PERMA) και τη Σχολική Θετική Συμπεριφορική Υποστήριξη (SWPBS), μια αφοσιωμένη ομάδα έμπειρων εξωτερικών προπονητών έχει εκπαιδευτεί για να παρέχει εκπαίδευση και συνεχή υποστήριξη στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στο έργο.

Επιπλέον, λόγο των προκλήσεων που προκλήθηκαν από την πανδημία, όπως την περιορισμένη κοινωνική αλληλεπίδραση, τις αρνητικές επιπτώσεις στην κοινωνικο-συμπεριφορική ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και την ανάγκη διαχείρισης αυτών των επιπτώσεων στα νηπιαγωγεία από πλευράς των εκπαιδευτικών, το έργο ProW αναμένεται να είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Η ευημερία, η εργασιακή ικανοποίηση, η αυτοαποτελεσματικότητα και η επαγγελματική εξουθένωση είναι βασικές έννοιες που μελετώνται και προωθούνται στο πλαίσιο του έργου, οι οποίες καθιστούν την προσέγγιση του έργου ακόμη πιο καινοτόμο. Το έργο ProW αποτελεί μια μοναδική ευκαιρία των νηπιαγωγείων στην Κύπρο να εφαρμόσουν τεκμηριωμένες πρακτικές πάνω σε αυτές τις έννοιες.

Ακολουθήστε μας στα social media μας για να ενημερώνεστε:

@prowproject