Διαδικτυακή Συνάντηση με τον Tim Lewis, πρωτοπόρο του SWPBS

Η ερευνητική μας ομάδα είχε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενήσει μια εποικοδομητική διαδικτυακή συνάντηση με έναν πρωτοπόρο στον τομέα της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (PBS), τον Δρ. Tim Lewis από το Πανεπιστήμιο του Missouri, Η.Π.Α. Ο Tim Lewis είναι ειδικός στον τομέα της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς, με εμπειρία άνω των 15 ετών στην εφαρμοσμένη έρευνα και έχει συνεισφέρει στην ανάπτυξη της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Οι τομείς ειδικότητάς του περιλαμβάνουν επίσης την διδασκαλία κοινωνικών δεξιοτήτων και την λειτουργική αξιολόγηση.

Κατά τη διάρκεια της διαδικτυακής συνάντησης, ο Δρ. Tim Lewis μίλησε για τη σημασία της της Ευημερίας των Εκπαιδευτικών μέσω της Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στην Πρώιμη Εκπαίδευση (ProW) χρησιμοποιώντας τη Θετική Ψυχολογία και την Προώθηση της Θετικής Συμπεριφοράς στο σχολικό περιβάλλον (SWPBS). Η Προώθηση Θετικής Συμπεριφοράς στην προσχολική εκπαίδευση βασίζεται σε τεκμηριωμένες πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην υποστήρηξη των εκπαιδευτικών και την εξύψωση της σταδιοδρομίας και των ικανοτήτων τους στην προσχολικής εκπαίδευσης.

Κατα την διάρκεια της συνάντησης η ομάδα επίσης συζήτησε για το έργο που αυτή τη στιγμή υλοποιείται σε συνεργασία με 11 οργανισμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την Πορτογαλία. Ο Δρ. Lewis μοιράστηκε τις απόψεις του για την ευθυγράμμιση των αντιλήψεων των δασκάλων και των μαθητών αναφορικά με τα προβλήματα συμπεριφοράς στα σχολεία. Επιπλέον, έδωσε τη συμβολή και τις προτάσεις του σχετικά με τη σημασία της εφαρμογής του πλαισίου στα σχολεία. Η ερευνητική μας ομάδα και οι εκπαιδευτές μας έθεσαν ερωτήσεις στον καθηγητή σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές για εφαρμογή των μοντέλων και την συλλογή δεδομένων και ο Δρ. Lewis απάντησε παρέχοντας πολύτιμα παραδείγματα, εικονογραφήσεις και πρακτικές προτάσεις.

Ακολουθήστε μας στα social media μας για να ενημερώνεστε:

@prowproject