Ενημερωτικό Δελτίο #1 – Προωθώντας την Ευηµερία των Παιδαγωγών Μέσω της Ενίσχυσης Θετικής Σ υµπεριφοράς στην Αγωγή Πρώιµης Παιδικής Ηλικίας “ProW”

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ PROW ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

  • Στις 9 Μαρτίου 2021, το ΔΙΠΑΕ διοργάνωσε την πρώτη εναρκτήρια διαδικτυακή συνάντηση
  • Από τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
  • πό τον Απρίλιο έως τον Μάιο, οι Ελληνικές ερευνητικές ομάδες πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και μια ομάδα εστίασης για την εκτίμηση της ανάγκης του έργου
Διαβάστε Περισσότερα