Διαδίδοντας τη θετική ψυχολογία στα νηπιαγωγεία μας στην Κύπρο

Ολοκλήρωση των 5 εκπαιδεύσεων στο μοντέλο PERMA

Καθώς η εφαρμογή του έργου κλιμακώνεται, η ομάδα εμπειρογνωμόνων μας στην Κύπρο συνεχίζει να παρέχει υποστήριξη και κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο της επιστημονικής προσέγγισης του έργου ProW.

Η πρώτη εκπαιδευτική συνεδρία επικεντρώθηκε στο θεωρητικό πλαίσιο και τους στόχους του έργου, στους πιο συχνούς στρεσογόνους παράγοντες των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας καθώς και στον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών τους. Η εκπαίδευση έκλεισε με μια σύντομη εισαγωγή στην προσέγγιση του Συστήματος Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς (SWPBS) και σε δραστηριότητες για την προώθηση Θετικών σχέσεων, θετικού σχολικού κλίματος και κοινωνικής σύνδεσης με τα παιδιά. Η δεύτερη συνεδρία επικεντρώθηκε στη χρήση της Θετικής Ψυχολογίας και του μοντέλου PERMA, καθώς και στη σημασία της ευημερίας των εκπαιδευτικών και των Θετικών Συναισθημάτων. Στην τρίτη και τέταρτη συνεδρία, οι εκπαιδεύτριές μας έδωσαν έμφαση στις Θετικές Σχέσεις και τη Δέσμευση των εκπαιδευτικών προσχολικής ηλικίας. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια των υπόλοιπων εκπαιδευτικών συνεδριών, οι συμμετέχοντες συζήτησαν την έννοια της Επίτευξης και μοιράστηκαν καλές πρακτικές που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση της φιλοσοφίας αυτής σε επίπεδο σχολείου, στο πλαίσιο του έργου ProW. Η υλοποίηση των προαναφερθέντων εκπαιδευτικών συναντήσεων είχε ως στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της γνώσης των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση πρακτικών της Θετικής Ψυχολογίας και συγκεκριμένα του μοντέλου PERMA.

Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών συνεδριών οι εκπαιδευτές μας αξιοποίησαν πολλαπλές ασκήσεις και δραστηριότητες, όπως η δραστηριότητα “Τρία καλά πράγματα”, η οποία είναι επίσης γνωστή ως δραστηριότητα “Τρεις ευλογίες”. Αυτή η άσκηση έχει ως στόχο να αυξήσει τα επίπεδα ευτυχίας και να ενισχύσει την ευημερία. Αναπτύχθηκε αρχικά από τον Dr. Μάρτιν Σένιγκμαν και αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη παρέμβαση. Πρόκειται για μια ισχυρή, και αποτελεσματική μέθοδο για την ανακατεύθυνση της προσοχής από την αρνητική προκατάληψη σε μια πιο θετική νοοτροπία. Η άσκηση ”Τρία καλά πράγματα” είναι μια μορφή άσκησης ημερολογιακής καταγραφής στο τέλος της ημέρας που βοηθάει στο να ρίξετε ένα πιο θετικό φως στην ανάκληση των γεγονότων της ημέρας. Προτρέπει τα άτομα να καλλιεργήσουν την ευγνωμοσύνη, να αυξήσουν την αισιοδοξία και να ενισχύσουν τα επίπεδα ευτυχίας τους μέσα σε μόλις μία εβδομάδα εξάσκησης.

Μια άλλη άσκηση που εφαρμόστηκε για την προώθηση της θετικής νοοτροπίας των εκπαιδευτικών ήταν η καταγραφή έντονων θετικών εμπειριών και των λόγων ”Γιατί είμαι ευγνώμων”. Τέτοιες δραστηριότητες αποδείχθηκε ότι ενισχύουν τη θετική διάθεση, μειώνουν το άγχος και το αντιληπτό στρες και προάγουν την ευημερία.

Τέλος, η ανατροφοδότηση που λήφθηκε τόσο από τους εκπαιδευτές όσο και από τους εκπαιδευόμενους σχετικά με τις παρεχόμενες εκπαιδευτικές συνεδρίες ήταν εξαιρετικά θετική και ενθαρρυντική όσον αφορά την ποιότητα και το περιεχόμενο των εκπαιδεύσεων, καθώς και την ευθυγράμμισή τους με τους στόχους του έργου. Τέλος, στο πλαίσιο του έργου, δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να παρέχουμε στους εταίρους μας υψηλής ποιότητας εκπαιδεύσεις, προκειμένου να επιτύχουμε μαζί τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.