Ολοκλήρωση της 9ης Εκπαίδευσης: Ανασκόπηση της Ποιότητας Παρεμβάσεων

Από την πρώτη εκπαίδευση, οι εξωτερικοί εκπαιδευτές τόνισαν ότι η υψηλή πιστότητα της παρέμβασης ήταν ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων του έργου. Για να διασφαλιστεί αυτό, σύμφωνα με το πλαίσιο του SWPBS χρησιμοποιείται το Tiered Fidelity Inventory (TFI), το οποίο συμβάλλει στη διασφάλιση της πιστής εφαρμογής των διαδιακασιών σύμφωνα με το ερευνητικό πρωτόκολλο.

Αυτό ήταν και το κύριο θέμα της 9ης εκπαίδευσης, η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με το TFI καθώς και η σημασία της πιστότητας υλοποίησης των διαδικασιών. Οι εξωτερικοί μας εκπαιδευτές έκαναν μια χρήσιμη παρουσίαση στους εκπαιδευτικούς και μοιράστηκαν μαζί τους στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν για το TFI, πώς λειτουργεί, γιατί το χρησιμοποιούμε, πότε χρησιμοποιείται και από τι αποτελείται. Επίσης, η εκπαίδευση περιελάμβανε παραδείγματα της εφαρμογής του TFI καθώς και θεωρητικές πληροφορίες.

Οι εκπαιδευτικοί επωφελήθηκαν από την 9η εκπαίδευση με διάφορους τρόπους, αυτό φαίνεται επίσης και απο την θετική ανατροφοδότηση που έλαβαν οι εκπαιδευτές οσο αφορά την εκπαίδευση. Οι εκπαιδευτικοί είχαν επίσης την ευκαιρία να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση του TFI και τους τρόπους που θα μπορούσαν να τους βοηθήσουν να αυξήσουν την ποιότητα της παρέμβασης στα σχολεία τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, οι εκπαιδευτές και οι εκπαιδευτικοί αναλογίστηκαν σε συντομία τι επιτεύχθηκε κατά τις προηγούμενες συνεδρίες, συζήτησαν για τα βήματα που χρειάζεται να γίνουν το επόμενο έτος και έλαβαν απαντήσεις σε γενικές ερωτήσεις που είχαν.