Εφαρμογή του μοντέλου PERMA και της προσέγγισης του SWPBS στην Ελλάδα, Θεσσαλονίκη

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) προσκλήθηκε από τον Δήμο της Καλαμαριάς, για να οργανώσει ένα εργαστήριο με τίτλο «Σεμινάριο Επαγγελματικής Επιμόρφωσης: Προώθηση της θετικής συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο». Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, οι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τους βασικούς στόχους του προγράμματος ProW και να εκπαιδευτούν πάνω σε επιλεγμένες δραστηριότητες σε σχέση με το μοντέλο PERMA και την προσέγγιση του SWPBS.

Η καθηγήτρια Μαρία Τσιτιρίδου-Ευαγγέλου του ΔΙΠΑΕ, πραγματοποίησε μια πολύ χρήσιμη και βοηθητική παρουσίαση στους παιδαγωγούς πρώιμης παιδικής ηλικίας και μοιράστηκε με τους παιδαγωγούς όλα όσα έπρεπε να γνωρίζουν για το έργο ProW. Οι παιδαγωγοί πρώιμης παιδικής ηλικίας επωφελήθηκαν από το εργαστήριο με πολλούς τρόπους και έδωσαν θετική ανατροφοδότηση στην ερευνητική ομάδα του ΔΙΠΑΕ. Στο τέλος, ενθαρρύνθηκαν να επισκεφτούν τον ιστότοπο καθώς και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του έργου για να βρουν περισσότερες πληροφορίες.