3η Συνάντηση Συνεργατών για το Έργο ProW

Μετά την ολοκλήρωση της σχολικής χρονιάς (2021 – 2022), πραγματοποιήθηκε η τριτη κατα σειρά συνάντηση μεταξύ των εταίρων του έργου ProW όπου εκπρόσωποι κάθε οργανισμού συγκεντρώθηκαν στην Κύπρο για να προβληματιστούν σχετικά με τους μελλοντικούς στόχους και τα όσα έχουν επιτευχθεί κατά την υλοποίηση του έργου ProW.

Μερικά από τα κύρια σημεία που αναφέρθηκαν ήταν: το πρώτο έτος εφαρμογής του έργου ProW σε κάθε χώρα, τα κύρια σημεία και οι καλές πρακτικές, μια επισκόπηση του πειραματικού πρωτοκόλλου του δεύτερου έτους και οι επόμενες ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Παρουσιάστηκαν πληροφορίες σχετικά με: τη χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας, τη διαχείριση του έργου, και την διασφάλισης της ποιότητας του. Επιπλέον, συζητήσαμε για τη διάδοση του έργου και μοιραστήκαμε πιθανούς τρόπους βελτίωσης για τη νέα σχολική χρονιά.

Μοιραστήκαμε επίσης ιδέες για τη μεγιστοποίηση των δυνατοτήτων του έργου μέσω της επίτευξης των στόχων μας, και συζητήσαμε για τους επόμενους στόχους μας. Ακόμη, μοιραστήκαμε τα σχόλια που πήραμε από τα σχολεία μας σχετικά με την εμπειρία τους από τη συμμετοχή τους στο έργο και το εκμεταλλευτήκαμε ως ευκαιρία για να να μεγιστοποιήσουμε την ποιότητα των αποτελεσμάτων μας. Τέλος, μέσω των ερευνητικών αποτελεσμάτων του έργου ProW έχουμε θέσει ακόμη υψηλότερους στόχους για τη νέα σχολική χρονιά.

Συνολικά, η συνάντηση πρόσφερε μια εξαιρετική ευκαιρία σε όλους να ενημερωθούν και να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με την υλοποίηση του έργου ProW.