Το έργο ProW project στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ

Στις 11-15 Ιουλίου, τρία ακαδημαϊκά μέλη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο (IHU) και μέλη της ομάδας του έργου ProW (Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW), κωδικός έργου: 626146-EPP-1-2020-2-EL- EPPKA3-PI-POLICY (Βασίλης Γραμματικόπουλος, Μαρία Ευαγγέλου-Τσιτιρίδου, Αναστασία Βατου) θα συμμετάσχουν στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ. Στο συνέδριο, οι κύριοι στόχοι του έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα θα παρουσιαστούν σε ένα διεθνές κοινό ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και διαφόρων ενδιαφερόμενων μελών. Το 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ θεωρείται εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση του έργου.

Το Συνέδριο είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και ερευνητές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα γνώσης, να προωθήσουν την αξία της έρευνας και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης.

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπων αναμένεται να συμμετάσχει στο συνέδριο και να ενημερωθεί για τις δραστηριότητες του έργου.