Παρουσίαση του πυλώνα SWPBS του προγράμματος ProW σε εκπαιδευτικούς στο Ρέθυμνο

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Εράσμους μεταξύ δημοτικών σχολείων της Ευρώπης, το οποίο είχε ως τίτλο “Out of the box – Ready to use classroom tools for non-violent communication and creative thinking”, προσκλήθηκε η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστήμιο Κρήτης από το 16ο Δημοτικό Σχολείο Ρεθύμνου να παρουσιάσει σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης από διάφορες χώρες της Ευρώπης τις βασικές αρχές της “προώθησης της θετικής συμπεριφοράς σε όλο το σχολείο” ( SWPBS), που αποτελεί τον ένα από τους βασικούς πυλώνες παρέμβασης του ProW. Ο συντονιστής της ομάδας του ΠΚ, κ. Γεώργιος Μανωλίτσης παρουσίασε στις 16-3-2022 σε ένα 90-λεπτο σεμινάριο τους βασικούς στόχους του προγράμματος ProW για την βελτίωση της ευημερίας των εκπαιδευτικών μέσα από την υποβοήθησή τους στην αποτελεσματική διαχείριση της συμπεριφοράς στο σχολείο με την προσέγγιση του SWPBS. Η παρουσίαση έγινε στα Αγγλικά και είχε τον τίτλο “School-Wide Positive Behavior Support: An educational framework for promoting well-being in schools”. Παρουσιάστηκε η φιλοσοφία της παρέμβασης που αγκαλιάζει όλο το σχολικό πλαίσιο, ο τρόπος επιλογής αξιών συμπεριφοράς από το προσωπικό της σχολικής μονάδας, οι ιδιαίτερες συνθήκες υλοποίησης της παρέμβασης σε προσχολικά ιδρύματα, και μία σύνοψη των συστατικών στοιχείων της παρέμβασης από την διαμόρφωση ενός κοινού οράματος για το σχολείο έως την συνεχή παρακολούθηση και υποστήριξη της επαγγελματικής ενδυνάμωσης των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στο SWPBS.