Ιανουάριος – Επαγγελματική Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Μια σειρά αποτελούμενη από πέντε αρχικές επιμορφώσεις, σχετικά με την εφαρμογή της παρέμβασης του έργου ProW, πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα από τις 10 Νοεμβρίου έως και τις 8 Δεκεμβρίου του 2021. Νηπιαγωγοί και βρεφονηπιοκόμοι έλαβαν επιμόρφωση τόσο σε θέματα Θετικής Ψυχολογίας (μοντέλο PERMA), όσο και για το μοντέλο Προώθησης Θετικής Συμπεριφοράς στην πρώιμη παιδική ηλικία (SWPBS). Συνολικά, 53 παιδαγωγοί από 18 διαφορετικά νηπιαγωγεία και παιδικούς σταθμούς της Β. Ελλάδας από τον Δήμο Καλαμαριάς και της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στις συγκεκριμένες επιμορφώσεις.

Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εξωτερικούς συμβούλους του έργου, την καθηγήτρια Αναστασία Ψάλτη, τον Δρ. Ηρακλή Γρηγορόπουλο και την Δρ. Δάφνη Πέτκου καθώς και τις συμμετέχουσες σχολικές ομάδες!

Η εφαρμογή του έργου ProW έχει ήδη ξεκινήσει παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες της πανδημίας! Τα νηπιαγωγεία και οι παιδικοί σταθμοί θα υποστηρίζονται συνεχώς από την Ελληνική ομάδα του έργου ProW.