Δραστηριότητες διάχυσης του έργου ProW τον Ιούλιο

Στις 14 και 15 Ιουλίου, μέλη από το Διεθνές Πανεπιστήμιο (IHU) και μέλη της ομάδας του έργου ProW (Προωθώντας την ευημερία των παιδαγωγών μέσω της ενίσχυσης θετικής συμπεριφοράς στην αγωγή πρώιμης παιδικής ηλικίας (ProW), κωδικός έργου: 626146-EPP-1-2020-2-EL- EPPKA3-PI-POLICY συμμετείχαν στο συνέδριο EARLI SIG 5 και στο 74ο Παγκόσμιο Συνέδριο της ΟΜΕΠ. Σε αυτά τα συνέδρια, οι κύριοι στόχοι του έργου και τα προβλεπόμενα αποτελέσματα παρουσιάστηκαν σε ένα διεθνές κοινό ακαδημαϊκών, ερευνητών, φοιτητών και διαφόρων ενδιαφερόμενων μελών. Τέτοιου είδους συνέδρια θεωρούνται εξαιρετική ευκαιρία για τη διάδοση του έργου.

Η συμμετοχή στα συνέδρια ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και ερευνητές από διάφορους εκπαιδευτικούς τομείς με διεπιστημονικά ενδιαφέροντα να γεφυρώσουν το χάσμα γνώσης, να προωθήσουν την αξία της έρευνας και να αναπτύξουν εκπαιδευτικές και προσωπικές στρατηγικές ανάπτυξης.